Lokale regler

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Midjo Golfbane. For klubbturneringer, se tillegg i lokale regler og Steinkjer GKs konkurransebestemmelser.

Definere banens grenser (A-1)
Hvite staker, hvite plater, gjerder og/eller hvite linjer definerer banens grenser.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 2, er venstre side mot hull 5 og hull 4, definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 2. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.
Under spill av hull 6, er høyre side mot hull 8 og hull 7 definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 6. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Beskyttelse av nyplantede trær (E-10)
Nyplantede trær er merket med støttepinner og/eller fargene bånd er spilleforbudområder:

a. Hvis en spillers ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens slagstilling og område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1f.

b. Hvis ballen ligger i et straffeområde og et slikt tre påvirker spillerens slagstilling eller område for planlagt sving, må spilleren enten ta fritak med straff etter regel 17.1e eller fritak uten straff etter regel 17.1e(2).

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)

a. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.

b. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer, samt dreneringsgrøfter.

Uflyttbare hindringer

c. 100 og 150-metersmerker, opphøyet tee/utslag av betong, bautastein plassert til venstre etter tversgående grøft på hull 6, veier og stier, samt alle anvisningsskilt.

Om ikke annet  er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:

Matchspill - tap av hull. Slagspill - to slag

Sikkerhet/informasjon

Hull 2:
Slå ikke ut på hull 2 før spillere på hull 6 har forlatt tee og er ute av syne. Vær ekstra oppmerksom på sikkerheten til spillerne på green hull 4 ved eventuelt spill over hvite grensestaker på hull 2. Der er ikke tillatt å hente ball i åker, som er OB, på høyre side av fairway hull 2.

Hull 7:
Slå ikke ut på hull 7 før spillerne på hull 8 har forlatt tee.

Hull 9:
Slå ikke ut på hull 9 når spillere på hull 1 er på green.