Bli medlem

Medlemskategorier 2023

Hovedmedlem Expand

Kr. 3.700,-

 • Invitasjon til klubbturneringer og andre klubbaktiviteter
 • Full spillerett

Alle som fra det året de fyller 21 år eller eldre defineres som hovedmedlem.

Støttemedlem Expand

Kr. 5.800,-

 • Medlemskap som hovedmedlem
 • Medlemskap hovedmedlem ektefelle/samboer
 • Medlemskap hjemmebeboende barn/ungdom t.o.m det året barna fyller 21 år på samme bostedsadresse
 • Invitasjon til klubbturneringer og andre aktiviteter
 • Full spillerett
Student Expand

Kr. 1.900,-

 • Invitasjon til klubbturneringer og andre klubbaktiviteter
 • Full spillerett
 • Gyldig studiebevis må forevises årlig

Alle som fra det året de fyller 21 år defineres som student med studiebevis (fulltid. Denne kategorien gjelder til og med det året de fyller 28 år. 

Ungdom 17 – 20 år Expand

Kr. 1.300,-

 • Invitasjon til klubbturneringer og andre klubbaktiviteter
 • Full spillerett

Denne kategorien gjelder for ungdom f.o.m det året de fyller 17 år.

Støttemedlem Expand
 • Kun et økonomisk bidrag til klubben
 • Ingen spillerett
 • Ingen greenfeerett
Prøv igjen Expand

Kr. 1.850,-

 • Gjelder tidligere medlemmer før 2022 som har lyst til å prøve golf igjen
 • Prøv igjen i de øvrige kategoriene (gjelder ikke spillerett, støttemedlem og fjernmedlem) gis det også 50 % reduksjon på spilleavgiften
 • Gjelder for sesongen 2023
 • Invitasjon til klubbturneringer og andre klubbaktiviteter
 • Full spillerett
Spillerett Expand

Kr. 2.300,-

 • Hovedmedlemsskap i en annen klubb
 • Full spillerett
Barn fra 12 – 16 år Expand

Kr. 500,-

 • Invitasjon til klubbturneringer og andre klubbaktiviteter
 • Full spillerett

Denne kategorien gjelder for barn t.o.m det året de fyller 16 år. 

Barn t.o.m 11 år Expand

Kr. 100,-

 • Invitasjon til klubbturneringer og andre klubbaktiviteter
 • Full spillerett

Denne kategorien gjelder for barn t.o.m det året de fyller 11 år. 

Fjernmedlem Expand

Kr. 1.300,-

 • Invitasjon til klubbturnering mot betaling av Greenfee
 • Full spillerett mot betaling av Greenfee

Dette medlemsskapet kan kun tegnes av spillere som har bostedsadresse over 40km fra Steinkjer. 

Førsteårsmedlem Expand

Kr. 1.850

 • Gjelder for nybegynnere som blir medlem i 2023
 • De som har tatt eller tar VTG kurs hos Steinkjer Golfklubb
 • Medlemmet kan ikke ha vært medlem i klubben tidligere/før
 • Førsteårsmedlemskap i de øvrige kategoriene (gjelder ikke spillerett, støttemedlem og fjernmedlem) gis det også 50 % reduksjon på spilleavgiften
 • Gjelder det første året man er medlem i klubben
 • Invitasjon til klubbturneringer og andre klubbaktiviteter
 • Full spillerett

Denne kategorien er det samme som hovedmedlem.

Medlemsvilkår

Vi gjør oppmerksom på at innmelding er bindende og gjelder til utmelding skjer.

Hvis man ønsker å melde seg ut av klubben skal dette varsles skriftlig til klubbens e-mail innen 31.12. inneværende år. Dette er i henhold til Norges Idrettsforbund og Norges Golfforbunds regler og Steinkjer golfklubb sine vedtekter vedrørende utmeldelse og/eller overgang til annen klubb. Hvis ikke oppsigelse er sendt, fortsetter medlemskapet automatisk påfølgende kalenderår.

Bli medlem idag: